Sebanyak 21 item atau buku ditemukan

Sistem maklumat pemasaran

Sistem pengurusan pangkalan data yang berfungsi untuk menguruskan maklumat-maklumay pemasaran bagi sesebuah organisasi yang berorientasikan pemasaran, dalam industri yang berkonsepkan barangan pengguna.

Sistem pengurusan pangkalan data yang berfungsi untuk menguruskan maklumat-maklumay pemasaran bagi sesebuah organisasi yang berorientasikan pemasaran, dalam industri yang berkonsepkan barangan pengguna.