Keberkesanan alat sistem talian terus (online system) sebagai strategi pemasaran