Pengkajian sistem operasi penerbangan perintis dan angkutan bahan bakar minyak di Irian Jaya (Wilayah V)

laporan akhir (final report) tahun 1987/1988